Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) nebo také on-line registrace tržeb je způsob evidence tržeb, při které jsou údaje o každé transakci obchodníka posílány na státní správu.
Všechny peníze přijaté jak v hotovosti (včetně stravenek, šeků) nebo také platebními kartami se budou evidovat na finančním úřadě.

Jednotlivé fáze EET:
2016 – stravovací a ubytovací služby
2017 – 1. března – maloobchod a velkoobchod
2018 – 1. března – ostatní činnosti (kromě těch ve 4. fázi), například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
– 1. června – vybraná řemesla a výrobní činnosti