MZDY

Vedení mzdové administrativy je stále náročnější. Aby se dosáhlo požadované vysoké kvality zpracování, je potřeba klást na interní zaměstnance stále větší nároky. Náš servis zahrnuje veškeré činnosti spojené s realizací mzdové administrativy, včetně vkládání dat a převádění informací do dalších systémů jako ERP řešení, MIS nebo aplikací pro speciální administrativní úkoly. Jsme schopni také realizovat přímou komunikaci se zaměstnanci jednotlivých útvarů a zastupovat našeho klienta při jednáních s úřady, penzijními fondy a externími subjekty implementujícími programy zaměstnaneckých benefitů. Rozsah služeb je vždy přizpůsoben potřebě klienta. Některé firmy si přejí vyčlenit z firmy kompletní mzdovou administrativu, jiné preferují realizovat klíčové kroky vlastními zaměstnanci. Jsme připraveni poskytovat takový servis, který bude podporovat záměry společnosti a pomůže nalézt optimální řešení. Jsme schopni realizovat manažerské poradenství a analyzovat jaký model bude nejvíce podporovat strategické záměry společnosti a procesy ve firmě.

Hlavní přínosy:

Přímé soustředění se na svůj předmět podnikání.

Zjednodušené procesy.

Využívání nejlepší praxe.

Přístup k novým znalostem a zkušenostem.

Snížení nákladů.

Cena za vedení mezd je nastavena pro: pracovníky s měsíční mzdou, pracovníky s hodinovou mzdou, pracovníky s variabilní mzdou.

Služby vedení mezd zahrnují:

 Zpracování příkazu k úhradě pro výplatu mezd

Účet mzdového zákazníka.

Zastřešení kontroly vedení mzdové agendy státními úřady.

Zpracování daní ze závislé činnosti.

Doklady pro registraci nových zaměstnanců.

Doklady pro ukončení pracovního poměru.

Řešení nemocenské, komunikace se zdravotními pojišťovnami.Vedení mzdové administrativy je stále náročnější. Aby se dosáhlo požadované vysoké kvality zpracování, je potřeba klást na interní zaměstnance stále větší nároky. Náš servis zahrnuje veškeré činnosti spojené s realizací mzdové administrativy, včetně vkládání dat a převádění informací do dalších systémů jako ERP řešení, MIS nebo aplikací pro speciální administrativní úkoly. Jsme schopni také realizovat přímou komunikaci se zaměstnanci jednotlivých útvarů a zastupovat našeho klienta při jednáních s úřady, penzijními fondy a externími subjekty implementujícími programy zaměstnaneckých benefitů. Rozsah služeb je vždy přizpůsoben potřebě klienta. Některé firmy si přejí vyčlenit z firmy kompletní mzdovou administrativu, jiné preferují realizovat klíčové kroky vlastními zaměstnanci. Jsme připraveni poskytovat takový servis, který bude podporovat záměry společnosti a pomůže nalézt optimální řešení. Jsme schopni realizovat manažerské poradenství a analyzovat jaký model bude nejvíce podporovat strategické záměry společnosti a procesy ve firmě.