AUDIT

Audit účetních závěrek

Ověřování účetních závěrek je prováděno především pro společnosti, u kterých povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví a z obchodního zákoníku a pro společnosti, které chtějí auditem své účetní závěrky prezentovat svoji důvěryhodnost.

Auditorské ověření provádíme dle mezinárodních auditorských standardů. Součástí auditorských prací je ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Můžeme Vám též zajistit auditorské ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, který je spolupracovníkem našeho týmu. Práce na auditu je ukončena závěrečnou zprávou. Účetní jednotka obdrží vyjádření auditora se závěry za jednotlivé ověřované oblasti, zjištěnými nedostatky a s návrhem na jejich odstranění.