OUTSOURCING

Outsourcing redefinuje moderní organizaci firem takovým způsobem, jaký si před pouhými deseti lety dokázal představit jen málokdo. Otevírá nové možnosti podnikání jak na národní tak na globální úrovni. Outsourcing od managementu vyžaduje nový způsob myšlení. Úspěšní manažeři už se zbavili představy, že k outsourcingu se hodí jen úkoly, které jsou vedlejší a postradatelné. Naopak, outsourcing funguje nejlépe, když se na něj nedíváme jako na zbavení se odpovědnosti, ale jako na způsob jak lépe využít zdroje a talenty lidí. Outsourcing umožňuje firmě využít jedinečné schopnosti cizí firmy a právě v tom je jeho síla. Rizikem outsourcingu je však otázka, jak najít opravdu spolehlivého a kvalitního partnera. Cílem tedy není najít nejlevnějšího dodavatele, ale nejkvalitnějšího partnera. Amadeos, mechanismus outsourcingu obchodních procesů prostřednictvím internetu, pomáhá firmám všech velikostí snížit náklady, rozdělit pracovní procesy a zvýšit efektivitu a výnosnost. Amadeos toho dosahuje tím, že přes internet využívá sítě účetní firmy DFK, která má pobočky ve více než 82 zemích světa! Takže firma, která má kanceláře v New Yorku, může svá data nechat zpracovávat stejně tak dobře v Alabamě jako v Indii. Klient má přístup ke svým datům 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a dokonce může na živo sledovat, jak se údaje zpracovávají. Systém Amadeos umožňuje hladké propojení kanceláří, ať se nacházejí kdekoliv. Není problém s nárůstem dokladů, stačí jen kliknout myší – bez drahých investic do nového hardwaru a softwaru.

Outsourcing účtů pohledávek

Potřebujete mít větší přehled o účetnictví a pohledávkách? Potřebujete zavést lepší metodiku účetnictví a správy pohledávek ve své firmě? Potřebujete pomoci s rozesíláním výzev k zaplacení a s vymáháním plateb? Chtěli byste se zbavit kolotoče kolem řízení hejna účetních?

Outsourcing účtů pohledávek dnes představuje důležitou zbraň v arsenálu dnešních podnikatelů. Znamená velké vylepšení ve srovnání s tradičním, vertikálně integrovaným, soběstačným organizačním modelem. Obchodní úspěch definují tato slova – rychlost, odbornost, pružnost a inovace. Amadeos nabízí unikátní řešení bez prostředníků, které zcela přepracuje vaše zpracování účtů pohledávek. Od okamžiku, kdy dostanete údaje pro fakturaci až do zaúčtování přijaté platby, za vás práci udělá Amadeos a vy se můžete místo papírování věnovat své práci s vědomím, že účty jsou v bezpečí v rukou profesionálů. Outsourcing účtů pohledávek je vhodný pro každou firmu, která prodává na úvěr (= bezhotovostní platby na fakturu se splatností). Získáte:

 • Ziskovost – Hlavním důvodem, proč firmy přecházejí na outsourcing, nebývá snaha ušetřit na účetnictví, ale zvýšit výběry dlužných částek. U účtů pohledávek je poměrně snadné měřit velikost nezaplacených pohledávek podle DSO (počet dnů v prodlení) a snižování nedobytných pohledávek. Čím rychleji a efektivněji jsou vyřizovány pohledávky, tím lepší hospodářský výsledek firmy.
 • Bez investic do technologie – V řadě oblastí, zejména u účtů pohledávek, úspěšnost závisí na nejnovější technologii. Outsourcing firmě umožňuje přístup k takovému vybavení, aniž by musela provádět drahé a často omezující investice.
 • Plynulost – Outsourcing účtů pohledávek zajišťuje také plynulost fungování a to na dvou frontách. Jednak tu bude zvláště vyčleněný tým, který zajistí, že faktury budou vyřizovány včas a profesionálně. Za druhé, zvýšení či snížení objemu pohledávek neovlivní fungování firmy.
 • Klid na práci – Toto je také nezanedbatelný důsledek outsourdingu. Firma se tak může v klidu věnovat své práci – výrobkům a službám – a zákazníkům. Papírování, správa dat, udržování přehledu o zákaznících, technologie k administraci účtů pohledávek – to všechno může zabrat spoustu času, zdrojů a práce. Pokud tyto úkoly svěříme externí specializované firmě, je schopná je plnit efektivněji než my. Taková vyšší efektivita přináší hmatatelné důsledky. Rychlé a efektivní vymáhání pohledávek vede ke snížení počtu neplatících dlužníků, takže firma má větší jádro solidních klientů, což zase naopak vede k vyšším prodejům.

Prvotřídního outsourcingu účtů pohledávek dosahujeme jednoduchým přístupem:

 1. – Nejdůležitější je zjistit, co daný klient potřebuje. Každý obor podnikání potřebuje něco jiného. 2. – S klientem společně vypracujeme seznam „Kódů pro výrobky a rozpočty“ (t.j. klasifikace plateb) a seznam kategorií center/oddělení/pracovních pozic. 3. – S klientem se dohodneme, podle čeho se bude měřit prodej a podle čeho budeme počítat faktury. To se určuje případ, od případu. 4. – Data se zadají do systému přes internet. Zadávat je mohou:
 • Zaměstnanci klienta
 • Naši zaměstnanci na místě nebo v našich kancelářích
 • Mohou se nahrát z CVS nebo z Excelového souboru

Pokud data zadávají naši zaměstnanci, mohou je dodávat takto:

 • Zaslat fyzicky do místní kanceláře
 • Elektronicky naskenovat každý dokument a poslat faxem či e-mailem
 1. – Vytvoření a doručení faktur zákazníkům je možné
 • Vytisknout a poslat přímo klientovi
 • Vytvořit PDF a odeslat e-mailem
 • Jinak, pokud o to klient požádá
 1. – Připravit účetní knihu příjmových kategorií nebo poslat GL a odeslat shrnutí nebo jednotlivé podrobné záznamy. 7. – Příprava denních, týdenních a měsíčních účtů pohledávek podle požadavků klienta 8. – Posílání upomínek zákazníkům. Dopisy se posílají ve formátu, který stanovil klient. 9. – Zahájit vymáhání pohledávky soudní cestou

Outsourcing účtů dodavatelů

Chcete zlepšit zpracovávání účtů dodavatelů bez nutnosti investic? Chcete získat lepší přehled nad zpracováním účtů dodavatelů? Chcete ve své firmě zavést lepší postupy pro účty dodavatelů? Chcete se zbavit starostí s řízením spousty účetních?

Outsourcing značky Amadeos přináší jedinečný přístup, který se přizpůsobí individuálním potřebám. Získáte přístup k nejnovější technologii a špičkovým odborníkům bez nutnosti kapitálových investic. Nemusíte utrácet za nákup, instalaci ani údržbu drahého softwaru. S Amadeos dosáhnete vyšší efektivity bez rizik, zmatků a skrytých výdajů, jaké by představovalo vyčlenění účetnictví mimo firmu, offshore. Hned teď můžete začít využívat výhod a bezpečnosti, kterou představuje spolupráce s certifikovanými odborníky z USA. To a ještě mnohem více. Náš pracovní proces je zcela transparentní – klienti mají 24 hodin denně 7 dní v týdnu přes zabezpečené internetové připojení přístup do našich systémů a mohou sledovat postup naší práce! Naši experti šetří váš čas i peníze. Vy se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe. Poznámka: na začátku spolupráce dohodneme podrobná pravidla, co se týče vypisování faktur, schvalování a pracovních postupů.

Obvykle outsourcing účtů dodavatelů řešíme naší unikátní jednoduchou metodou:

 1. – S klientem dohodneme seznam „rozpočtových kódů“ (tj. druhy výdajů) a seznam kategorií center/oddělení/pracovních pozic 2. – Klient schválí každý účet dodavatele tak, že dokument podepíše a dá na něj výše uvedený „rozpočtový kód“/centrum pro každou fyzickou splatnou položku. 3. – Data se do systému zadávají přes Internet. Zadávají je:
 • Zaměstnanci klienta
 • Naši zaměstnanci na místě nebo z našich kanceláří.

Pokud data zadávají naši zaměstnanci, postupují takto:

 • Fyzicky nám zašlou každý dokument o tom, co má být zaplaceno
 • Elektronicky každý dokument naskenují a zašlou elektronickou formou
 1. – Podle požadavků klienta můžeme všechny relevantní dokumenty naskenovat a připojit k faktuře, aby bylo možné dohledat vznik a vývoj závazku. 5. – Můžeme připravit účetní knihu o kategoriích výdajů nebo poslat GL a zaslat shrnutí nebo jednotlivé záznamy. 6. – Můžeme připravit denní, týdenní či měsíční výkazy vývoje účtů dodavatelů 7. – Připravíme seznam navrhovaných pravidelných plateb – (1 x týden, 1 x 2 týdny atd.) – jakmile od klienta obdržíme schválený tento seznam, můžeme připravit platební příkaz a pomoci s organizací plateb účtů pomocí interního bankovního systému klienta.

Bankovní operace / platby

Chcete mít přehledný a přesný systém placení svých účtů? Chcete ušetřit čas a někoho, kdo bude sledovat, které faktury už máte zaplacené? Chcete mít své domácí/internetové bankovnictví integrované do svého systému? Chcete se zbavit starostí s řízením spousty účetních? Outsourcujte sledování plateb! Outsourcujte přípravu plateb a kontroly účtů Jedno, druhé nebo obojí – outsourcing bankovních aktivit vám ušetří čas a zvýší vaši efektivitu

Prvotřídního outsourcingu bankovních úkonů dosahujeme jednoduchým přístupem:

 1. – Tak jako u každého outsourcingu začínáme tím, že zjistíme, co daný klient potřebuje a co si přeje. 2. – S bankou klienta společně vytvoříme metodu importu bankovních výkazů a exportu platebních příkazů. Amadeos je velmi otevřený, takže importy i exporty se nastavují snadno. 3. – Data z každého bankovního výkazu importujeme do systému Amadeos – to lze provádět každý den, jednou týdně či měsíčně 4. – Bankovní transakci zařadíme do jedné z těchto kategorií (které zpravidla představují 85% všech transakcí):
 • Zaplacená faktura (faktura od dodavatele, zkontrolování faktury)
 • Záloha/půjčka někomu či od někoho
 • Převod z účtu na účet
 1. – 15% nejasných transakcí řešíme spolu s klientem. Vytvoříme seznam „kódů“, kterými označujeme povahu méně častých bankovních operací 6. – U položek, které patří mezi oněch 15% nestandardních typů, posíláme e-mail s žádostí o pomoc se zařazením. 7. – Naskenujeme či nahrajeme fyzické výkazy do webového archivu, aby byly kdykoli v budoucnosti po ruce pro kontrolu.Outsourcing redefinuje moderní organizaci firem takovým způsobem, jaký si před pouhými deseti lety dokázal představit jen málokdo. Otevírá nové možnosti podnikání jak na národní tak na globální úrovni. Outsourcing od managementu vyžaduje nový způsob myšlení. Úspěšní manažeři už se zbavili představy, že k outsourcingu se hodí jen úkoly, které jsou vedlejší a postradatelné. Naopak, outsourcing funguje nejlépe, když se na něj nedíváme jako na zbavení se odpovědnosti, ale jako na způsob jak lépe využít zdroje a talenty lidí. Outsourcing umožňuje firmě využít jedinečné schopnosti cizí firmy a právě v tom je jeho síla. Rizikem outsourcingu je však otázka, jak najít opravdu spolehlivého a kvalitního partnera. Cílem tedy není najít nejlevnějšího dodavatele, ale nejkvalitnějšího partnera. Amadeos, mechanismus outsourcingu obchodních procesů prostřednictvím internetu, pomáhá firmám všech velikostí snížit náklady, rozdělit pracovní procesy a zvýšit efektivitu a výnosnost. Amadeos toho dosahuje tím, že přes internet využívá sítě účetní firmy DFK, která má pobočky ve více než 82 zemích světa! Takže firma, která má kanceláře v New Yorku, může svá data nechat zpracovávat stejně tak dobře v Alabamě jako v Indii. Klient má přístup ke svým datům 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a dokonce může na živo sledovat, jak se údaje zpracovávají. Systém Amadeos umožňuje hladké propojení kanceláří, ať se nacházejí kdekoliv. Není problém s nárůstem dokladů, stačí jen kliknout myší – bez drahých investic do nového hardwaru a softwaru.