DANĚ A PORADENSTVÍ

Účetní poradenství
Účetní poradenství poskytované našim klientům směřuje do těchto oblastí:

  • řešení složitých účetních případů,
  • optimální nastavení účetního systému – optimalizace vstupů a výstupů,
  • zpracování a vytvoření oběhu účetních dokladů,
  • konzultace se softwarovou firmou v oblasti nastavení výpočetního systému

Daňové poradenství
V oblasti daňového poradenství poskytujeme našim klientům následující služby:

  • zpracování daňových přiznání,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • daně z příjmů fyzických osob,
  • posouzení ekonomických transakcí z pohledu daňových dopadů u právnických i fyzických osob